Links

Der findes efterhånden mange forretninger af enhver art, der tilbyder bæredygtige varer/tjenesteydelser. Det samme gælder alle slags oplysninger. Problemet for den travle (for)bruger er, at de er spredt over myriader af hjemmesider, og når man har brug for dem kan man ikke finde dem.

Nedenfor finder du links, jeg synes er nyttige, og som du måske også kan have glæde af – og hvis du mener, der mangler noget, skal du bare sige til.

På denne side findes en visualisering af de plastikøer, der har dannet sig i verdenshavene: 5gyres.org, men det er denne side, Plastic Oceans, der er langt mere informativ.

Værktøjer til hjemmelavede madvarer:

Dansk Hjemmeproduktion har et stort udvalg, men da deres hovedinteresse ligger i en hjemmeproduktion, der nok er arbejdsintensiv, men ikke besværlig, indgår der plastik i en del af deres produkter. Det er dog værd at vide, at de er på forkant med mange produkter – og så leverer de hurtigt.

Hjemmeriets udvalg er noget mindre, men derfor måske også mindre overvældende, hvis man er nybegynder. Jeg har købt deres lille yoghurtsæt, da det langt bedre kunne svare sig end at købe delene enkeltvis hos Dansk Hjemmeproduktion. Og så er de pipetter, de sælger, af glas og ikke af plastik.

 

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.