Så kom der et svar

I dag blev jeg kontaktet af en medarbejder fra Københavns Kommunes afdeling for affald og genbrug, som kunne fortælle mange ting om udviklingen af kommunens genbrugspolitik.

Han mente, at beboerne i etageejendommene i kommunen havde været hurtige om at tage affaldssorteringen til sig, og at der i følge hans oplysninger kun var mellem 7 og 10 % ting i plastik- og metalspandene, der ikke skulle være der.

Villaerne skal få deres egne, opdelte spande fra september 2015. Ideen er så, at reduceringen af affaldsmængden skal modsvares af en reducering i renovationsafgiften.

Men nu til det indsamlede plastik. Det køres ud til Raffinaderivej, hvor det presses til store baller her.

Nu kommer problemet: Det plastik, vi afleverer, består af forskellige typer og skal sorteres, inden det kan genanvendes. Til det mangler der et anlæg i Danmark, så ballerne fragtes til Tyskland, hvor de sorteres, hakkes til peller og sælges til plastikindustrien.

Den allerdårligste kvalitet benyttes som opvarmning på eksempelvis cementværker (ca. 25-30 %), mens den næstdårligste kvalitet (mixed plast = ca. 20 %) bl.a. benyttes til fremstilling af bænke og borde til eksempelvis rastepladser. Det giver en reel genanvendelse på ca. 50 %, mens yderligere 20 % bliver brugt til lav-kvalitets genanvendelse.

For hver kilo plast, der genanvendes, spares miljøet for 1,5 – 2,0 kg CO2.  80-90 %  skyldes energibesparelsen ved at benytte genanvendeligt plastik i stedet for at producere plastik fra bunden.

Det lyder alt sammen meget fornuftigt og kører åbenbart også godt, hvad der jo er skønt at høre. Men jeg er nu alligevel lidt skuffet over, at jeg ikke direkte kan købe et produkt, der udelukkende består af genbrugt plastik fra københavnske genbrugsspande.

Lidt lokalpatriot skal man da have lov til at være.

(Rettet d. 23.10.2014, kl. 14:18)

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.