Forsyningssikkerhed

Som jeg sidder her i dag, synes jeg, det er lidt svært at forestille sig, at fanden skulle være løs i dette fredelige kvarter, hvis madleverancerne til de lokale supermarkeder blev afbrudt i nogle dage.

Der ville selvfølgelig være hurtigt udsolgt for mælk og gær, men så længe det står klart, at der igen leveres fødevarer i løbet af et par dage, går det nok.

Verden er kun tre hovedmåltider fra anarki, påstår Arnold Rimmer i andet afsnit af Red Dwarfs tredje sæson, og det kan der være noget om. Men hvad med varme? Hvor lidt varme kan vi nøjes med? Og hvad ville vi, der modtager fjernvarme, gøre, hvis vi ikke længere kunne få varme leveret?

At det ville være temmelig ubehageligt, kan der jo ikke herske nogen tvivl om.

Men hvor kommer overvejelserne fra? Først og fremmest fra den kendsgerning, at man i andre lande genanvender blød plastik, mens det i Danmark bruges til fjernvarme. På denne side kan man læse om fjernvarmens lyksaligheder, og der er intet, der for mig at se taler imod at udnytte overskudsvarme best muligt, når der alligevel skal produceres el.

Hvad der imidlertid undrer mig, er, at man også ved driften af nyere kraftvarmeværker regner med forbrænding af affald (se fx denne side om Nordforbrændings nye ovnlinje, hvor der stå: “Nordforbrænding har godkendelse til at brænde 152.000 ton forbrændingsegnet affald årligt …”).

Endvidere hedder det: “Ovnlinje 5 skal primært brænde affald, men den vil også kunne brænde biomasse som træflis og lignende samt spildevandsslam sammen med affaldet.”

Det vil altså sige, at man har projekteret et affaldsforbrændingsanlæg, der skal tages i brug i 2015. Det forekommer mig ikke særligt ressourcebevidst. – Men som vi jo har set, er der også mange plastikposer, der skal brændes nord for København.

Med den nye investering ser det ikke ud til, at man deroppe har tænkt sig at ændre vanerne lige med det samme…

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.